منو

تلفن واحد فروش: 54759098 031
khojastecarpet@yahoo.com: ایمیل

فرم پذیرش نمایندگی


لطفا فیلدهای زیر را کامل کنید. بعد از ارسال، مدیریت با شما تماس می گیرد.

سابقه در فرش ماشینی یا سوابق فعالیت در زمینه فروش (شامل شرکت های طرف قرارداد، مدت زمان همکاری، نوع محصولات و مدت زمان فعالیت در زمینه فرش )