منو

تلفن واحد فروش: 54759098 031
khojastecarpet@yahoo.com: ایمیل

اخبار

به روز نشدن تجهیزات نساجی؛ مانع اساسی ورود به بازار صادراتی
به روز نشدن تجهیزات نساجی؛ مانع اساسی ورود به بازار صادراتی

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه به روز نشدن تجهیزات نساجی مانع اساسی برای ورود به بازار صادراتی است،گفت: شکی نیست که دور زدن تحریم ها برای شرکت‌ها و کارخانجات داخلی نساجی هزینه بر بوده است.

وحید گرمابی درباره وضعیت صنعت نساجی در کشور گفت: قبل از نتیجه گرایی  درباره  وضعیت صنعت نساجی  و ارتباط آن  با  حوزه  تولید در چرخه  اشتغال در کشور می بایست بررسی کرد، صنعت نساجی تا چه حدی به واردات و تحریم ها در مقوله تولید داخلی وابستگی دارد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکی نیست دور زدن تحریم ها برای شرکتها و کارخانجات داخلی هزینه بر بوده است تصریح کرد:  افزایش هزینه تولید از پیامد های وابسته بودن به تجهیزات خارجی است.

 واردات  در زمان تحریم ها منفعت اقتصادی ندارد

وی ادامه داد: واردات  در زمان تحریم ها منفعت اقتصادی ندارد بنابراین با توجه به گرانی ارز مشخص است صادرات بر واردات مقدم است و این در حالی است که با توجه به ظرفیت تولید فرش صنعتی و سنتی در کشورمان می توان به سادگی بسترهای صادرات فرش ایرانی را بهبود بخشید.

 وی  با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک  با سرمایه گذاری اندک  توان ایجاد اشتغال مولد  را به سادگی  در  حوزه اقتصاد دارد  تصریح کرد: توسعه صنایع نساجی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، موجبات توسعه اقتصاد و ارتقای بهره وری سایر بخش های تولیدی در کشور را نیز فراهم می آورد.

گرمابی افزود:  صنعت نساجی  در حوزه فرش دستبافت نیز آمیخته با هنر ایرانی است بنابراین با حمایت از تولید فرش ایرانی می توان نه تنها برای بسیاری افراد اشتغال پایدار به طریق مستقیم و غیر مستقیم   ایجاد کرد بلکه می توان در کنار توسعه اشتغال برای بسیاری از افراد نیز ارز آوری ایجاد کرد.

به روز نشدن تجهیزات  نساجی مانع اساسی برای ورود به  بازار صادراتی

 عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه به روز نشدن تجهیزات  صنعت نساجی مانع اساسی برای ورود به  بازار صادراتی است یادآورشد: شرکتهای  تولید کننده فرش با استفاده از ظرفیتهای داخلی، تحریم ها را تبدیل به  فرصت و  در نهایت بازارهای صادراتی  در حوزه بین المللی  را کسب کنند.