منو

تلفن واحد فروش: 54759098 031
khojastecarpet@yahoo.com: ایمیل

اخبار

تدوین و بازنگری سرفصل های دروس رشته فرش دستباف شاخه کاردانش
تدوین و بازنگری سرفصل های دروس رشته فرش دستباف شاخه کاردانش

جلسه ای در تاریخ 98/8/14 در اتاق جلسات مرکز ملی فرش ایران با حضور معاونت تولید، مدیریت آموزش و نماینده دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش به منظور بازنگری در استانداردهای درسی رشته طراحی فرش دستباف تشکیل شد.

به گزارش  مرکز ملی فرش ایران ، در این جلسه نماینده آموزش و پرورش جناب آقای شهرستانی توضیحاتی جهت اصلاح سرفصل های درسی بیان نمودند و پس از بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در بخش طراحی فرش مقرر شد بخش رنگرزی و بافت، مطابق با فرمت های آموزش و پرورش اصلاح و نهایتا به دفتر کاردانش ارسال شود.

افزوده می شود : درس های تخصصی شاخه کاردانش برای رشته طراحی فرش شامل عناوین  بافت مقدماتی فرش دستباف ،  نقاشی نقشه فرش دستباف ،طراحی نقوش سنتی فرش ، طراحی نقشه فرش و رنگرزی مقدماتی فرش بوده که عنوان جدید " طراحی فرش با استفاده از رایانه به سرفصل ها اضافه و برای هنرآموزان رشته طراحی فرش تدریس خواهد شد.