منو

تلفن واحد فروش: 54759098 031
khojastecarpet@yahoo.com: ایمیل

اخبار

تجارت منصفانه در فرش دستباف؛ صندوق حمایت از بافندگان در برابر مشکلات ناشی از ویروس کرونا
تجارت منصفانه در فرش دستباف؛ صندوق حمایت از بافندگان در برابر مشکلات ناشی از ویروس کرونا

  سازمان غیر انتفاعیLabelSTEP صندوق اضطراری STEP Corona را برای حمایت از بافندگان و خانواده های آنها در برابر مشکلات ناشی از ویروس کرونا راه اندازی کرده است.
    
    فرش بافی، میلیون ها انسان را قادر می سازد تا درآمد خود را تامین و میراث فرهنگی خود را حفظ کنند. اما مانند بسیاری دیگر از بخش های اقتصادی، تولید فرش هم در اثر ویروس کرونا به بن بست رسیده است.
    
    در بیانیه این سازمان آمده: بافندگان شامل بیشترین تأثیر بحران جهانی کوید ۱۹ در صنعت فرش شده اند. به دلیل دستمزدهای عمدتا ناچیز، فقط تعداد کمی از آنها پس انداز قابل توجهی دارند. بسیاری از آنها از مناطق دور افتاده روستایی با اقتصاد ضعیف، زیرساخت های ابتدایی و مراقبت های بهداشتی ضعیف هستند، اکثریت آنها زن و بسیاری از آنها کارگر مهاجر هستند و از این رو در حال حاضر از خانواده و شبکه های اجتماعی شان بریده شده اند.
    
    این سازمان تجارت منصفانه، به مدت ۲۵ سال است که به کار خوب و زندگی برای بافندگان فرش متعهد شده است. تجربه چندین ساله و یک شبکه عالی، سازمان غیرانتفاعی سوئیس را قادر می سازد تا دسترسی بی نظیر به که به هیچ پروژه دیگری کمک نمی کنند.
    
    این سازمان هزاران بافنده فرش در افغانستان، هند، نپال و پاکستان را نسبت به شیوع این بیماری همه گیر و بی سابقه، آگاه کرد و اقدامات اصلی پیشگیری را به آنها آموزش داد. هم اکنون فعالیت این سازمان بر روی توزیع کمک های اضطراری در قالب بسته های غذایی و کالاهای دیگر برای تأمین نیازهای اساسی متمرکز است. همچنین یک صندوق امدادی برای موارد اضطراری پزشکی و سایر موارد اضطراری ایجاد کرده است.
    
    این سازمان برای کمک هرچه بیشتر به بافندگان و خانواده های آنها در این بحران، طلب حمایت و کمک مالی نموده است و با ایت اطمینان که همه وجوه به طور کارآمد و مسئولانه مورد استفاده قرار می گیرند.